ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610717000007
Study on surface wave contribution on material coated PEC with discontinuity
2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014 Chonburi; Thailand
Titipong Lertwiriyapapra
19/03/2557 - 21/03/2557
-
-
0.40