ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610717000010
A Synthesis of Waveguide Capacitive Iris using WIM Algorithm
The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Somsak Akatimagool
Mr.Pinit Nuangpirom
06/11/2557 - 06/11/2557
-
64-68
0.40