ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610717000016
A Triple-band Bandpass Filter using Tri-section Step-impedance and Capacitively Loaded Step-impedance Resonators for GSM, WiMAX, and WLAN Systems
FREQUENZ
Pongsathorn Chomtong
01/05/2557 - 31/05/2557
5-6
227-234
1.00