ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610717000017
Back-analyses of flow parameters of PVD improved soft Bangkok clay with and without vacuum preloading from settlement data and numerical simulations
GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
Panich Voottipruex
01/10/2557 - 31/10/2557
5
457-467
1.00