ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610717000018
Characteristics of expansive soils improved with cement and fly ash in Northern Thailand
GEOMECHANICS AND ENGINEERING
Panich Voottipruex
01/05/2557 - 31/05/2557
5
437-453
1.00