ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610717000019
Influence of Clay and Silt Proportions on Cement-Treated Fine-Grained Soil
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
Panich Voottipruex
01/03/2557 - 31/03/2557
3
420-428
1.00