ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610717000020
ADAPTIVE NEURAL NETWORK CONTROL OF ELECTROMAGNETIC SUSPENSION SYSTEM
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION
Anan Suebsomran
01/03/2557 - 31/03/2557
2
144-154
1.00