ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610717000025
Optimal control of electromagnetic suspension EMS system
Open Automation and Control Systems Journal
Anan Suebsomran
01/07/2557 - 31/07/2557
1
1-8
1.00