ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610717000026
A case study of the link between virtual and physical prototyping in servo-pneumatic system
Applied Mechanics and Materials
Pornjit Pratumsuwan
Peerawat Nunthavarawong
01/05/2557 - 31/05/2557
-
755-758
1.00