ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610718000001
การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวมของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
01/09/2556 - 31/12/2556
9
3
-
0.60