ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
610718000011
Predicting the onset of bifurcation and stability study of a hybrid current controller for a boost converter
Mathematics and Computers in Simulation
Matheepot Phattanasak
01/05/2556 - 31/05/2556
special
262-273
1.00