ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610718000015
Two Layer Fuzzy Generalized Maxwell-Slip Compensator in Direct Drive Servo Hydraulic System
Applied Mechanics and Materials
Watcharin Po-Ngaen
Mr.PITIPONG SANGUANSAK
01/12/2556 - 31/12/2556
-
420-427
1.00