ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610718000020
The Development of Simulation Tools for Design of Wavegulde Filter using Resonant lris Circuit
Applied Mechanics and Materials
Somsak Akatimagool
Sarun Choocadee
01/03/2556 - 31/03/2556
-
971-975
1.00