ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610718000021
Slurry Erosion Model for Wear Performance Prediction of Tool Steel
Advanced Materials Research
Peerawat Nunthavarawong
01/01/2556 - 31/01/2556
-
194-199
1.00