ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610718000022
Understanding the sustainability of insurgency conflict in Thailand
Journal of Organisational Transformation & Social Change
Sompoap Talabgaew
01/07/2556 - 31/07/2556
2
178-194
1.00