ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
610718000024
Cooling Process on a run-out table by the Simulation Method
Case Studies in Thermal Engineering
Anan Suebsomran
01/08/2556 - 31/08/2556
-
51-56
1.00