ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610719000007
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขันโดยใช้เว็บเควสท์ สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร
วารสารรังสิตสารสนเทศ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ร้อยเอกหญิงศศต์ภรณ์ นิติอภัยธรรม
01/07/2557 - 31/12/2557
20
2
-
0.60