ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610719000017
Agile Project Management: Massive Open Online Networked Learning for Thai Education
3rd International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2014) Jeju Island, Korea
Mr.annop piyasinchart
03/07/2557 - 04/07/2557
-
-
0.40