ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610804000004
Laboratory investigations on the swelling behavior of composite expansive clays stabilized witn shallow and deep clay-cement mixing methods
Applied Clay Science 148, pp.83-94
Panich Voottipruex
15/05/2560 - 15/05/2560
83-94
1.00