ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610804000006
Comparison between cement and fly ash geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material
International Journal of Pavement Engineering pp.1-11
Panich Voottipruex
16/03/2561 - 16/03/2561
1-11
1.00