ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
610804000007
Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for deep excavations in soft clay: case study and 3D simulation
Acta Geotechnica pp.1-22
Pattana Mutita
17/04/2561 - 17/04/2561
1-22
1.00