ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
611022000002
A Single-Stage LED Driver Based on ZCDS Class-E Current-Driven Rectifier as a PFC for Street-Lighting Applications
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
Phatiphat Thounthong
Marian K.Kazimierczuk
Kamon Jirasereeamornkul
Kohji Higuchi
Chainarin Ekkaravarodome
Satit Mangkalajan
22/10/2561 - 22/10/2561
Volume: 33 Issue: 10
8710-8727
1.00