ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
611022000003
New methods of construction of cartesian authentication codes from geometries over finite commutative rings
JOURNAL OF MATHEMATICAL CRYPTOLOGY
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
Wachirapong Jirakitpuwapat
Parin Chaipunya
Sompong Dhompongsa
01/09/2561 - 22/10/2561
Volume: 12 Issue: 3
119-136
1.00