ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
611024000001
The Nehari manifold for a boundary value problem involving Riemann-Liouville fractional derivative
ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS
Phatiphat Thounthong
Praveen Agarwal
Abdeljabbar Ghanmi
Poom Kumam
Kamel Saoudi
24/08/2561 - 24/10/2561
1.00