ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
611024000004
Nonlinear Differential Flatness-Based Speed/Torque Control With State-Observers of Permanent Magnet Synchronous Motor Drives
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
Nicu Bizon
Suwat Sikkabut
Pongsiri Mungporn
Burin Yodwong
Babak Nahid-Mobarakeh
Serge Pierfederici
Mr.Nitchamon Poonnoy
01/05/2561 - 31/12/2561
Volume: 54 Issue: 3
2874-2884
1.00