ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
611024000005
Fixed point results in fuzzy metric spaces via alpha and beta(K)-admissible mappings with application to integral types
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS
Phatiphat Thounthong
Poom Kumam
Supak Phiangsungnoen
01/01/2561 - 31/12/2561
Volume: 34 Issue: 1
467-475
1.00