ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620419000002
Multidimensional Perspectives on Readiness in Dual Cooperative Training at Lao-German Technical College for Heavy Equipment Program
2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)
Nattakant Utakrit
Sobsan Utakrit
Mr.VACKI WANGYENG
17/05/2561 - 18/05/2561
561-566
0.40