ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620628000006
4 DOF Exoskeleton Robotic Arm System for Rehabilitation and Training
9th International Conference on Digital Human Modeling, DHM 2018 Held as Part of HCI International 2018; Las Vegas; United States;
Saroot Panjan
15/07/2561 - 20/07/2561
-
-
0.40