ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620628000008
Recent Advances in RFID Sensors for Construction Material Monitoring Applications (Invited Paper)
2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea;
Danai Torrungrueng
23/10/2561 - 26/10/2561
-
-
0.40