ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
620701000003
A quad-band bandpass filter using stepped impedance resonators with interdigital capacitors
IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Pongsathorn Chomtong
01/08/2561 - 31/08/2561
8
1080 1086
1.00