ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000004
A Dual-band Metasurface using Ring Resonator with Interdigital Capacitors
2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea;
Pongsathorn Chomtong
23/10/2561 - 26/10/2561
-
-
0.40