ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
620701000006
A triple band antenna using dipole and interdigital structures
JP Journal of Heat and Mass Transfer
Pongsathorn Chomtong
01/06/2561 - 30/06/2561
Special Issue 1
107-112
1.00