ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000009
Plant Growth Using Automatic Control System under LED, Grow, and Natural Light
5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications, ICAICTA 2018; Beyond Resort KrabiKrabi; Thailand;
Chaiyapon Thongchaisuratkrul
14/08/2561 - 17/08/2561
0.39