ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
620701000012
The factors effect on electrical energy conservation for designed building and factory
GMSARN International Journal
Chaiyapon Thongchaisuratkrul
01/01/2561 - 31/12/2561
1
19-23
1.00