ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000016
Investigation of Various U-shaped Slots in Reconfigurable Antenna using RF MEMS Switches
2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea;
Titipong Lertwiriyapapra
23/10/2561 - 26/10/2561
0.40