ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
620701000017
A Fixed-Frequency Optimization of PWM Current Controller-Modeling and Design of Control Parameters
IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION
Matheepot Phattanasak
01/08/2561 - 31/08/2561
3
671-683
1.00