ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
620701000018
Active stabilisation design of DC-DC converters with constant power load using a sampled discrete-time model: stability analysis and experimental verification
IET POWER ELECTRONICS
Matheepot Phattanasak
07/08/2561 - 07/08/2561
9
1519-1528
1.00