ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
620701000025
Development and performance of a heat driven R141b ejector air conditioner: Application in hot climate country
Energy
Tongchana Thongtip
01/10/2561 - 31/10/2561
556-572
1.00