ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000026
Effect of faults on electrical equipment in power substation: A case study of metropolitan electricity authority's power system
15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018; Wiang Inn HotelChiang Rai; Thailand;
Pichet Sriyanyong
18/07/2561 - 21/07/2561
0.40