ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
620701000027
Preparing engineering students to be in-company trainers through an experiential learning approach
Global Journal of Engineering Education
Pornjit Pratumsuwan
01/01/2561 - 31/12/2561
3
190-195
1.00