ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000028
Enhancing High-School Students' Computational Thinking with Educational Robotics Learning
Proceedings - 2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018 Yonago Convention CenterYonago; Japan;
Sasithon Chookaew
Suppachai Howimanporn
Santi Hutamarn
08/07/2561 - 13/07/2561
-
-
0.40