ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000036
Fuzzy Logic Based Physical Property Prediction for Pozzolanic Concrete
7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018; Yonago Convention CenterYonago; Japan;
Suppachai Howimanporn
08/07/2561 - 13/07/2561
0.40