ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000038
Bond Behaviour of Steel Bars Embedded in Low Strength Concrete
2018 5th International Conference on Advanced Engineering and Technology, ICAET 2018; Incheon; South Korea;
Chichaya Boonmee
14/12/2561 - 16/12/2561
0.40