ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
620701000039
Chebyshev collocation approach for vibration analysis of functionally graded porous beams based on third-order shear deformation theory
ACTA MECHANICA SINICA
Sacharuck Pornpeerakeat
01/12/2561 - 31/12/2561
6
1124-1135
1.00