ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
620701000041
Comparison between cement and fly ash geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material
International Journal of Pavement Engineering
Panich Voottipruex
11/01/2561 - 11/01/2561
1-11
1.00