ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
620701000047
How a digital knowledge engineering learning process can enhance technical skills in software engineering
World Transactions on Engineering and Technology Education
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
01/01/2561 - 31/12/2561
3
312-313
1.00