ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000076
Imagineering on Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
16/05/2561 - 18/05/2561
0.40