ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
620701000077
Asset Management System for Good Governance using the Internet of Things
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
Panita Wannapiroon
Prachayanun Nilsonk
16/05/2561 - 18/05/2561
0.40