ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
630615000001
MARGINAL LATERITIC SOIL TREATED USING CERAMIC WASTE FOR RURAL ROAD APPLICATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE
Panich Voottipruex
Mr.ITTIPON MEEPON
15/01/2562 - 15/01/2562
2019
70-77
0.02