ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
630921000001
Seismic strengthening of low-strength RC concrete columns using low-cost glass fiber reinforced polymers (GFRPs)
Case Studies in Construction Materials
Sakda Katawaethwarag
01/12/2563 - 01/12/2563
Volume 13
0.02